Wirtualny MOK

Byliśmy Sąsiadami

BYLIŚMY SĄSIADAMI, to tytuł prelekcji mareckiego historyka i regionalisty Antoniego Widomskiego.

Autor przybliża społeczność żydowską z Marek i Pustelnika, w czasach II Wojny Światowej i po wojnie. Przedstawia mareckich Żydów w kontekście utworzenia getta w Pustelniku, jego dramatycznej „likwidacji” oraz losów tej społeczności w getcie warszawskim. Kolejnym tematem jest udzielanie pomocy Żydom i ukrywaniu dzieci żydowskich przez Markowian. Prelekcja ma na celu upamiętnienie i poznanie mareckiej społeczności żydowskiej oraz przybliża historię osadnictwa żydowskiego na terenie Marek i Pustelnika. Zapraszamy we wtorek, 20 kwietnia o godz.11.00 na www.wirtualnymok.pl